-IPbbyg7UK1VqnEULihKB9rJl_f_zInlIe_pl9wbfvs,YRyu18zx3GTorlhmjpPzDLPMJowRQYv9Oe0DQdui4FQ,Yj2dqg-qBjg1ldDD_4pRqCKQer6TUkTdqK-j29W7_vo

Monitoren is meer dan alleen naar opbrengst kijken

In onze visie is monitoren niet alleen het bijhouden van de energie opbrengst. Om daadwerkelijk inzicht in performance te krijgen moet dit worden vergeleken met verwachte opbrengst van de zonnepanelen. Dit berekenen wij op basis van live instralingsdata. Zo geven we continu daadwerkelijk inzicht in de performance van installaties.

Snel inzicht en meldingen voor matig presterende systemen

Via ons dashboard krijgt u gemakkelijk inzicht in de performance van alle systemen. Het tabeloverzicht licht minder presterende PV-systemen uit. Automatische meldingen kunnen worden ingesteld zodat u direct bericht krijgt zodra een zonnepaneelsysteem beneden verwachting presteert. Dit helpt u om een zo goed mogelijke service te geven aan uw klanten. Deze heeft nu de zekerheid dat het systeem opbrengt wat het zou moeten opbrengen!

tabel overview in screen

We leveren monitoring diensten voor zowel B2B als B2C. Het einddoel is altijd het ontzorgen van de klant en er zorg voor dragen dat deze altijd op de hoogte is van de performance. Data wordt vergaard via conventionele kWh data loggers via wifi. In veel gevallen kan de gebruikte omvormer ook worden ingezet voor het uitlezen van opbrengstdata.