Voorspellen van onzekerheid

In het berekenen van opbrengstvoorspellingen voor zonne-energie zijn er vele variabelen. Behalve de variatie in kwaliteit van zonnepanelen zelf zijn er de omvormer, kabel, schakeling type en daar bovenop nog eens het klimaat. Velen zouden zeggen dat ‘het weer niet voorspeld kan worden’ en tot op zekere hoogte is dit waar. Echter, door gebruik te maken van geavanceerde data tools kan deze onzekerheid in kaart worden gebracht. We ontwikkelen statistische modellen waarmee we de zekerheid van voorspellingen berekenen en weergeven.

Dit betekent dat we onze klanten voorzien van een opbrengstberekening inclusief statische zekerheid en deviatie. Op deze manier kunnen het best case en het worst case scenario worden meegenomen en kan de consument de juist beslissing over de investering maken.